שרית רצר

שרית רצר

סמנכ"לית שותפים

CISCO ישראל

הרצאות מפי שרית רצר:

דוברים נוספים באירוע המשכיות עסקית בתקופת משבר: כיצד עושים זאת - מפגש 1 בסדרה

Open Accessibilty Menu